• Μελέτη Πρασίνου

     Σε κάθε έργο πρασίνου ,είτε πρόκειται για μικρό ιδιωτικό κήπο , είτε πρόκειται για δημόσιο χώρο , μελετώνται οι βιοκλιματικοί παράμετροι , ο προσανατολισμός , οι προοριζόμενες χρήσεις, οι απαιτήσεις συντήρησης και κυρίως οι ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη.


     Σκοπός μας πάντα είναι η διευκόλυνση της απόλαυσης από τους ιδιοκτήτες ενός χώρου χαλάρωσης και αναψυχής όπως είναι ο κήπος με την χωροταξική εκτίμηση μας.


     Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού στον Η/Υ σε απλή κάτοψη , τρισδιάστατη εικόνα , ακόμα και clip.


     Όπου παρίσταται ανάγκη διενεργείται και επισταμένη εδαφολογική ανάλυση με σκοπό ενδεχόμενη βελτίωση του υποστρώματος φύτευσης και άρα της καλύτερης δυνατής ανάπτυξης κ εξέλιξης του αισθητικού αποτελέσματος.


     Οι προσφορές μας είναι σαφής και ξεκάθαρες , περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις και όλες τις απαιτούμενες εργασίες.


     Κατά παραγγελία μπορούν να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες πρασίνου ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης του έργου.