Καλλιέργεια της ροδιάς

      

       Σας παραθέτουμε ένα πλήρες εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς που περιλαμβάνει την ιστορία , οδηγίες για την εγκατάσταση, τον πολλαπλασιασμό , την επιλογή ποικιλίας , τη λίπανση , το πότισμα , τη φυτοπροστασία και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.

       Το εγχειρίδιο είναι σε μορφή pdf και είναι από την Γενική Διευθυνση Αγροτικής Έρευνας.

       Διαβάστε το ΕΔΩ