• Κατασκευή

   

     Η φάση της κατασκευής ενός κήπου , δηλαδή η υλοποίηση ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου , ξεκινά με την επιχωμάτωση (εάν είναι απαραίτητη), την διάστρωση του χώματος , την κατεργασία και την ενσωμάτωση των βελτιωτικών και των λιπασμάτων.


     Στην συνέχεια τοποθετείται και δοκιμάζεται το αρδευτικό σύστημα .


     Κατόπιν διαλέγονται , μεταφέρονται και φυτεύονται τα φυτά, τα δέντρα και οι θάμνοι.


     Τέλος σπέρνεται το γκαζόν ή τοποθετείται ο έτοιμος χλοοτάπητας , φυτεύονται οι ανθώνες και προστίθενται οι τελευταίες λεπτομέρειες.


     Όλα τα στάδια των εργασιών διενεργούνται από πολύ έμπειρο συνεργείο, υπό την συνεχή επίβλεψη αλλά και την ενεργή εμπλοκή γεωπόνου.


     Μπορούμε και εγγυόμαστε για τους επιμέρους χρόνους περάτωσης των εργασιών , καθώς και για την διακριτικότητα της εργασίας μας ώστε να μην προξενώνται ζημιές στο χώρο.


     H παράδοση του έργου γίνεται όχι στο πρώτο αλλά στο τρίτο κούρεμα του γκαζόν, έχοντας ήδη προσφέρει ένα τουλάχιστον μήνα δωρεάν συντήρησης.