• Μη διαδεδομένα φυτά: Ερεμόφιλο

       Γνωριμία με ένα ξηροθερμικό και ενδιαφέρον φυτό.