• Η Φυτοτεχνία περήφανο μέλος της Φυτοnet

            Από τον Μάιο του 2012 η Φυτοτεχνία είναι μέλος του δικτύου καταστημάτων Φυτοnet .