• Οδηγίες για μεταφυτεύσεις

    Συμβουλές για την σωστή περίοδο , την επιλογή γλάστρας και φυτοχώματος και την μέθοδο για να μεταφυτεύσετε σωστά τα φυτά σας.